Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Saa kom Moderens "Jørgen!" igen; maaske lidt mere bebrejdende.