Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Denne Gang lykkedes det ham at faa det halvt irriteret.