Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Men dog saa langt, at jeg ikke kan faa sagt god Nat til dig hver Aften og vide dig i Seng oppe paa dit Værelse.