Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Jørgen sad ved Vinduet og saa ud. De kørte en Stund mellem Huse og Haver; saa begyndte Husene at slippe op, og Haverne bredte sig til store Gartnerianlæg og gled til sidst over i Marker. De var ude paa Landet.