Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Toget holdt ved Hedehusene, og dér skulde Jørgen af. Han samlede sit Rejsetøj sammen, lidt utilfreds alligevel over at faa sine Drømmerier afbrudt; han sad saa uforstyrret stille med dem og tænkte i Grunden slet ikke paa at faa dem virkeliggjorte i saadan en Fart.