Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Der stod et Bord foran Vinduet; der kunde han sidde. Moderen vilde blive glad.