Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Et var han sikker paa. Øjnene var blaa. Dem havde han faaet set; hvordan vidste han ikke. De var faret forbi ham, og han havde lige bevaret Fornemmelsen af den blaa, spillende Farve.