Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Den sidste Eftermiddag kom. Det var Solskin og varmt, med smaa stumpede Skyer paa Himlen og Sommerfugle i de døsigt ludende Blomster.