Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Men saa slap hun pludselig og bad om Kniven og gik langsomt ud mellem Buskene.