Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- De skal vel ogsaa have en, sagde hun som i Forbigaaende, og løb ind i Spisestuen.