Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Men nu var Jørgen fast bestemt paa at stritte imod. Faderen begreb ham, følte han; og det var Indbrud paa Jørgens Enemærker.