Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Der kom et Tog til nede i Svinget. Lokomotivet peb, og Døren ind til Ventesalen blev smækket op.