Heiberg, Johan Ludvig Dramatik i udvalg

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen fra Nyt Dansk Litteraturselskab, Hanne Marie Svendsen for Danske Skønlitterære Forfattere, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Lars P. Rømhild som tilsynsførende.
Tekstgrundlag: originaludgaverne (udk. 1817-1845).
Nr. 000175.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 2000 · ISBN 87-21-01443-4 Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af Sophus Schacks maleri (ca. 1840) af J.L. Heiberg og side af manuskriptet til Heibergs skuespil Tycho Brahes Spaadom (skr. 1812-13, opf. og udg. 1819). Se i øvrigt s. 558 l. 12. · Tryk: Rounborgs grafiske Hus, Holstebro · Papir: Book Design - 1,3 - 100g, Svanemærket, klor-
og syrefrit · ISO 9706.