Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. II kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Indholdsfortegnelse til bind II

Forbemærkning til bind II 7
Forkortelser i variantapparatet 10
Nye Eventyr 1844-48
I:1 1844 Engelen 15
Nattergalen 18
Kjærestefolkene 27
Den grimme Ælling 30
I:2 1845 Grantræet 41
Sneedronningen 49
I:3 1845 Elverhøi 79
De røde Skoe 85
Springfyrene 91
Hyrdinden og Skorsteensfeieren 93
Holger Danske 98
II:1 1847 Den gamle Gadeløgte 107
Nabofamilierne 113
Stoppenaalen 122
Lille Tuk 125
Skyggen 129
II:1 1848 Det gamle Huus 143
Vanddraaben 151
Den lille Pige med Svovlstikkerne 153
Den lykkelige Familie 156
Historien om en Moder 160
Flipperne 165
Eventyr 1850
Hyldemoer 171
Lykkens Kalosker (Revideret form) 178
Klokken 204
Hørren 209
6
Historier 1852-55
1 1852 Aarets Historie 217
Verdens deiligste Rose 225
Et Billede fra Castelsvolden 228
Paa den yderste Dag 229
Det er ganske vist! 233
Svanereden 236
Et godt Humeur 238
2 1853 Hjertesorg 245
»Alt paa sin rette Plads!« 247
Nissen hos Spekhøkeren 255
Om Aartusinder 259
Under Piletræet 261
1855 »Der er Forskjel« 277
Fem fra en Ærtebælg 281
Et Blad fra Himlen 285
Den gamle Gravsteen 288
Klods-Hans 291
Fra et Vindue i Vartou 295
Ib og lille Christine 297
Den sidste Perle 307
»Hun duede ikke« 310
To Jomfruer 317
Ved det yderste hav (to texter) 319
Pengegrisen (to texter) 323

Bibliografiske noter om hvert eventyrhæfte meddeles foran hæftets første eventyr.