Andersen, H. C. Uddrag fra Nye Eventyr. Første Bind. Tredie Samling. 1845.

Digteren
Henrik Hertz
bringer jeg i Foraars-Hilsen disse Eventyr til Tak for
de Værker, hans dybe poetiske Sjæl og hans rige Vid
og Lune har skjænket os.