Andersen, H. C. Nye Eventyr. Andet Bind. 1847-48.

Nye Eventyr. Andet Bind. 1847-48.

104

Efter udsendelsen af de to sidste NE-hæfter publiceredes flg. titelark: [I] Nye Eventyr af H. C. Andersen. Kjøbenhavn. Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Trykt hos Kgl. Hof bogtrykker Bianco Luno. 1848. [II] blank. [III] Indhold af andet Bind (med gentagelse af trykfejlene i NE 4-47). [IV] blank.