Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

Ved nedenstaaende Forkortelser betegnes i Anmærkningerne de vedføiede, af Baggesen selv udgivne Digtsamlinger, samtlige udkomne i Kjøbenhavn, nemlig: