Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

Com. Fort.. ..... Comiske Fortællinger , 1785, udkomne i Begyndelsen af Aaret.