Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

Samtl. V. ...... Jens Baggesens Samtlige Værker , 1ste (eneste) Bd., 1801 (d. e. Decbr. 1800).