Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

Event. og com. Fort. . Eventyrer og comiske Fortællinger , I, 1807 (d. e. Decbr. 1806), og II, (goraaret) 1807.