Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

1 DV. ........ 1ste Udgave af Jens Baggesens danske Værker , ved Forfatterens Sønner og C. J. Boye, I-XII, Kbhvn. 1827-32.