Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

2 DV. ........ Jens Baggesens danske Bærker , 2den Udg., ved Aug. Baggesen, I-XII, Kbhvn. 1845-47.