Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

Udv. ......... Digte af Jens Baggesen . I et Udvalg samlede og udg. af Aug. Baggesen. Kbhvn. 1857.