Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

Biogr. ........ Jens Baggesens Biographie , ved Aug. Baggesen, I-IV, Kbhvn. 1843-56.