Baggesen, Jens Uddrag fra Det fortvivlede Mord

Forsag al Spil og Mord; men, om du det ei kan,
Min Læser! da gaae bort - og giør som han.