Baggesen, Jens Uddrag fra Poesiens Oprindelse

Herved blev Odin heed i Huen;
Tyr rev sig i sit Skiæg; Thor i sin Ivrighed
Slog Odins Pibe sønder med sin Hammer;
Frey bandte; Balder sukked; Frigga græd,
Kort sagt, der blev iblandt dem slig en Jammer,
Da deres Yndling borte var,
At siden Balders Død ei større været har.