Baggesen, Jens Uddrag fra Poesiens Oprindelse

"Jeg sværger", udbrød Odin (alle tav),
"Ved Frigges Siæl og ved mit eene Øie,
"Ved alt hvad helligt er i Himmel, Jord og Hav,
"At før skal Dovre sig for Sydens Storme bøie,
"Før jeg uhevnet taaler denne Streg -
"Som ingen anden, derpaa tør jeg sværge,
"Har spillet mig, end de fordømte Dverge." -
"- Ja! ved min Hammer!" brølte Thor , "skal jeg"
"Saa sagte, kiære Søn! du kan dig let forgribe!"
Blev Odin ved, "viid, hvem jeg er og du!
"Nys slog din plumpe Tølper mig itu
"Min allerlængste beste Keiserpibe!
"Vær lidt forsigtig med din Hammer,
"Og see dig for herefter, hvor den rammer!
13 "For Pibens Skyld, det var en Bagatel;
"Men lidt Respect! forstaaer du vel?"