Baggesen, Jens Uddrag fra Poesiens Oprindelse

Herpaa tog Odin Fod i Haand igien,
Og satte Reisen fort. Da han blev vaer
Det Sted, hvor han sig agted hen,
Saa klædte han sig om, og laved sig til Svar,
For, om man spurgte ham: hvorfor? hvorfra han kom?
19 Og hvem han var? og sligt, som der kan spørges om,
Han da ei skulde staae som en Per Eriksen .
Saaledes vel betænkt paa, hvad der kunde møde,
Begav han sig, ved næste Morgenrøde,
Med Navn af Bolverk til Hr. Suttunas Broder hen.