Baggesen, Jens Uddrag fra Thomas Moore eller Venskabs Seier over Kiærlighed

Hans Navn er glimrende blandt mange store,
Og til vor Tid endnu bevart;
Herr Bayle siger tydeligt og klart,
At denne Ven hed Thomas Moore .