Baggesen, Jens Uddrag fra Thomas Moore eller Venskabs Seier over Kiærlighed

Den Form, i hvilken alle andre svare,
Naar de blier spurgt om Ting, de ei vil svare paa,
Blev brugt af Lovingham ; for Tid at spare,
Jeg altsaa videre vil gaae.