Baggesen, Jens Uddrag fra Ja og Nei eller Den hurtige Frier

Een skyder sig - o! ja! det kan man giøre,
Naar Lykken bliver stundom alt for tynd;
Men just fordi man alt har paa det Tørre
At skyde sig - det er en engelsk Synd.