Baggesen, Jens Uddrag fra Ja og Nei eller Den hurtige Frier

Den næste Dag derpaa kom King igien
Med Præst og Kongebrev. Til Bryllupsfesten
Var alting færdigt, uden netop den,
Som skulde krone hele Resten.