Baggesen, Jens Uddrag fra Kallundborgs Krønike, eller Censurens Oprindelse

"Ja, skiær mig ned, o christen Siæl!
"Jeg ellers hænger reent ihiel!" -