Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Og i den himmelreene Sympathie,
Som smitter Siæl og Krop med Raserie,
Suk, Selvskud, Hængsel, Afmagt, Agonie,
Og tusind andre jammerlige Vaner!