Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

"Slaae dig i Herrens Navn til Bogen
"Paa Degnens Ord!"
Adbrød omsider baade Faer og Moer
Og glad blev Pogen -
Thi Hedninger maae sige hvad de vil,
Studering er dog bare Børnespil,
Og læse: Fero, tuli, latum, ferre -
Hic, hæc, hoc, hujus, horum, harum, horum -
Og alt det andet dumme Kakkelorum
236 Er intet andet end unyttigt Fias
(Der moerer Børn, som anden Spas),
Om ikke det, som end er værre.