Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

De styres paa, fast alt tilfælles har med Bier,
Paa tvende Smaating nær:
En Dronning,
Og Honning -
En Rector have de for hin,
Og Honningen er her Latin .