Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Jeg ei vil øge den Dispyt -
Jus pædagogicum - derover gad jeg skrive
En Bog; men over Jus divinum . . . . Pyt!
Det lar jeg blive.