Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Det Skolarkie, som her jeg taler om,
Hvis Ark med al den Ret, som dydig Iver,
Retskaffenhed og Kundskab eene giver,