Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

Jeg eengang gik, som jeg saa ofte gaaer,
I Tanker over denne Kirkegaard -
Jeg faldt, og paa en Steen slog halv itu min Næse;
Og holdt det for et Vink ei længer bort at gaae,
Men stille staae;
Jeg stod - og gav mig til at læse: