Baggesen, Jens Uddrag fra Kirkegaarden i Sobradise

†

Her er da Manden,
Som alle Poster fik, een efter anden,
Men ingen fandt, som passede ham ret,
Og derfor alle, fra Karetbag-Standen
Til den, hvori han lod sin egen Vogn forgylde,
Forvaited slet,
Her er han da, som Staten ønskte det,
Omsider paa sin rette Hylde!