Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

Fra det Fierne
Blikte med Nysgierrighed hver Stierne -
Nærmere, paa Tæer, lempelig
Listed sig
Hendes Terne,
Med den halvudslukkede Laterne,
For at see,
Hvad med hendes Frøken i al Verden
Vilde skee?
Hvordan Enden blev paa denne Færden,
Og Forklaringen derpaa?
Søde Smaa!
Vil I vide den? Her er den:
Af den hele søde Tummel nys
Blev et Kys,
Neppe trykt den yndige paa Munden -
Var Forføreren forsvunden.