Baggesen, Jens Uddrag fra Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

Frøken Jord - i Hiertet nu den Braad,
Som bedraget Elskov kiender,
Lynte vilde Blik, vred Hænder,
Hulkte, flød aldeles hen i Graad -
Vel i disse Smertens Raserier
Ei saa tryllende som første Gang,
Da hun græd ved Nattergalens Sang,
Men dog altid yndig, lig en Engel,
Og, om ikke skiøn som Rosens Knop,
Dog som Rosen, der sig lukker op,
Paa sin trindtbetornte Stengel,
Naar den spreder ud sin milde Duft
I den aftenrøde Luft.