Baggesen, Jens Eventyr og Fortællinger. - 1889

Rettelser.

Side 6 Linie 1. væld (i nogle Expl.) læs: vældig

- - - 11. ande (ligeledes) - andet;

- 95 - 7. lød - lød.

- 96 - 20. staaer - staaer.

- 140 - 21. gik - gik,

- 163 - 2. om - som

- 187 - 21. du vil - vil du

- 208 - 1. zittrer - zittrer -

- 314 - 2. Her kunde for Fuldstændigheds Skyld have været tilføiet, at det franske Citat er af Boileau (Art poét, Ch. I, v. 80, hvor der dog læses style istedenfor genre).

- 385 i Noten. De læs: Det