Arrebo, Anders Hexaëmeron. Lejlighedsdigte. Breve. Udg. af Vagn Lundgaard Simonsen. 1965

FORORD

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har fra meget gammel tid haft en udgivelse af vore store forfattere fra det 17. århundrede på sit program. Af disse forfatterskaber har Anders Arrebos været et af de mest ønskede, efter at udgaven af Thomas Kingos skrifter var kommet i gang.

Det var derfor meget opmuntrende, at Århus universitet 1941 udsatte en prisopgave om den kunstneriske originalitet i Arrebos Hexaëmeron. For sin besvarelse af denne opnåede Vagn Lundgaard Simonsen universitetets guldmedaille. Resultaterne af hans forskning blev publiceret i 1943 i Orbis Litterarum i artiklen "Anders Arrebos "Hexaëmeron" og dansk Barok". Opgaven medførte, at pristageren arbejdede videre med Arrebo, og i 1955 vandt han ved Københavns universitet den filosofiske doktorgrad på sin afhandling "Kildehistoriske studier i Anders Arrebos forfatterskab". Det var derfor naturligt, at Selskabet opfordrede dr. Simonsen til at påtage sig udgivelsen af Anders Arrebos skrifter, af hvilke det første bind hermed fremlægges.

For de bevillinger, som har muliggjort opgavens løsning, bringer Selskabet sin tak til direktionen for Carlsbergfondet og bestyrelsen for Statens almindelige Videnskabsfond.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab