Arrebo, Anders Hexaëmeron. Lejlighedsdigte. Breve. Udg. af Vagn Lundgaard Simonsen. 1965

INDHOLD

Hexaëmeron 1
Frederik III.'s bevilling 3
Dedicatio 5
Fortale og ærevers 10
Fortale til Skaberen 50
Første Dag 53
Første Dags Anhang 75
Anden Dag 87
Tredie Dag 117
Fierde Dag 159
Femte Dag 186
Sjette Dag 217
Trykfejlsrettelser 264
Lejlighedsdigte m.v. 265
Christian IV 267
Dronning Anna Catharines Død 273
En ny Dict om de Tegen 281
Pest-Pulver 290
Elisabeth Rosensparre 297
Breve 301
Til Jesper Brochmand 303
Til Christen Friis 305
Til samme 309
Til Vulfgang Rhumand 315
Til Christen Friis 317
Til samme 323
Til universitetet 325
Til Axel Hansen 327