Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

REverende Dn. Christierne Andreæ Arrhöensis, amice, offinis & frater honoratissime; Hafver jeg i dag først haft tiid oc Leilighed at igiennem læse eders gode oc fornemme S. Faders Skialdre-dict om Verdens første Uges siette dag, oc det med allerstørste Hiertens Lyst fra Begyndelsen indtil enden.