Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Hvor mæctiglig indleder
Det noget intet var,
Oc kostelig udbreder
Gud Afgrunds kiortle klar:
Det grofve altings Moder,
Med Smycker ofverstrør,
Oc Dagen Nattens Broder
Som Guldet glimrend giør.