Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

10.

Gif os, ô HErre, dagligt Brød,
Vor daglig Kaast oc Klæde,
Frj os fra alskens Hungers Nød,
Forsørg' os med vor føde.
Velsigne du vort Huus oc hiem,
Vor Booe oc Børn til gode,
Saa vi forsørge maatte dem,
Gif Fuul oc Fisk i Flode.