• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord filologi Fjern begrænsning Emneord: filologi

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Fornioter

I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Emund Lagmands Saga

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda