• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Anden person SaxoGrammaticus Fjern begrænsning Anden person: SaxoGrammaticus

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Om Krønikens Dyrkning

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Det Danske Samfund

Den ny Udgave af Snorros Edda

Nyaars-Morgen. Et Rim

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Ordsprog

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro